Peter MorrensĀ©

Gemaakt met Berta.me

 1. volledige weergave

  Dit is één 

  {

  onvolledige weergave


  Om de overvloed aan ideeën die in hem huizen, te beheren, schept Peter Morrens een veelvormig oeuvre dat vraagt om bevat te worden in ‘real time’. Indien het oeuvre van vandaag systematisch dat van gisteren ongedaan maakt, heeft het enkel bestaansreden indien het zichtbaar, leesbaar en bedreven is en het ‘iets’ in beweging zet.

  Op het eerste gezicht slaat de verwarring toe. De kunstenaar die permanent ideëen spuit en die reageert op alle prikkels, geeft vorm aan een plastische productie die naar alle richtingen uiteenspat.

  Hiertoe gebruikt hij twee namen (PM en Herman Smit) en een aantal labels (o.a. Point Blank Press). Deze benamingen zijn geen heteroniemen noch pseudoniemen. Het zijn veeleer aanduidingen die verschillende artistieke technieken omvatten: ze verwijzen naar specifieke bezorgdheden die de kunstenaar bezig houdt en van waaruit hij een samengesteld oeuvre ontwikkelt.

  Sommige van die benamingen zullen vroeg of laat verdwijnen. De kunstenaar zal er wellicht andere verzinnen in de toekomst.
  De steeds veranderende creaties lenen zich niet tot een gedetailleerde inventarisering en het personage, hoe veelvoudig het ook is, is er uiteindelijk maar één.

  Deze website is noch retrospectief noch volledig, zelfs indien verschillende kunstwerken uit het verleden er verzameld en bijeengebracht werden. Het werk steunt immers systematisch op de omstandigheden van een bijzondere plaats en transformeert zich steeds.